Related teams & projects

CLICK HERE FOR EVENTS SCHEDULE

SDEP in brief

"Structural Determinants of Economic Performance in the Roman World" (SDEP) is a Scientific Research Network funded by the Research Foundation Flanders (Belgium) (FWO).

Besides four Flemish research teams (from Ghent, Brussels and Leuven), SDEP brings together ten international reasearch groups (see the members page for the full list). Our aim is to study what drove economic development and how this in turn changed Roman society: (1) Can the growth/decline of the Roman economy be attributed to its man-made institutional context? (2) Did economic developments change the institutional framework?  (3) What part was played by ecological factors? The ambition is to combine data derived from economic archaeology and natural science research with new theoretical frameworks drawn from neo-institutional and development economics and to put these in a comparative and longue durée perspective.

For a full description of our research program see our 'mission statement'


"Structurele determinanten van economische performantie in de Romeinse Wereld" (SDEP) is een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap van het FWO.

Naast vier Vlaamse onderzoeksgroepen uit Gent, Brussel en Leuven, brengt SDEP negen internationale onderzoekers en hun team samen (zie de 'members page' voor de volledige lijst) om samen onderzoek te verrichten naar de Romeinse economie. Wij willen hiermee aansluiten bij de recente ontwikkelingen wereldwijd, die dit onderzoek de voorbij 10 à 15 jaar een nieuw élan hebben gegeven.

Economische archeologie en natuurwetenschappelijk onderzoek bieden nieuwe gegevens over economische output. 'New Institutional Economics', Ontwikkelingseconomie en 'Behavioral Economics' bieden nieuwe modellen om deze data te interpreteren. Deze nieuwe methodes en modellen zijn bij uitstek geschikt voor een comparatief en longue durée perspectief.

Er is een groeiende consensus dat economische output piekte in de 2e eeuw n.C. waarna het tot diep in de Vroeg-Moderne Tijd duurde voor hetzelfde niveau weer gehaald werd. Een groeiend aantal onderzoekers zoekt (minstens gedeeltelijk) een verklaring voor de seculaire groei en daaropvolgende contractie in de institutionele context van het Romeins Rijk. Maar vele vragen blijven vooralsnog onbeantwoord. Hoe betrouwbaar zijn archeologische proxy-data ? Wat was de rol van ecologische factoren? Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om betrouwbare conclusies te trekken uit comparatief onderzoek?

Om antieke economieën te bestuderen vanuit comparatief perspectief m.b.v. proxy data en theoretische modellen is er een interdisciplinair samenwerking vereist. Dit netwerk wil zulk een samenwerking mogelijk maken om de structuur en de performance van de economie in de Romeinse wereld van ca. de 2e eeuw v.C. tot dhe 6e eeuw n.C. te onderzoeken.

Om beter te begrijpen wat economische ontwikkeling dreef en hoe deze op haar beurt de samenleving veranderde, staan drie ruime onderzoeksvragen centraal in ons programma:

  1. Kan de groei/neergang van de Romeinse economie toegeschreven worden aan de institutionele context (politiek en sociaal)? Hoeveel ruimte is er voor stochastische ontwikkelingen?
  2. (Hoe) veranderde deze institutionele context onder invloed van economische ontwikkelingen?
  3. Welke rol speelden niet-institutionele ecologische factoren als geografie, klimaat of bacteriologisch/virologische omgeving en hoe werden deze op hun beurt beïnvloed door economische en institutionele ontwikkelingen?

Het programma is opgebouwd rond 5 onderzoeksassen:

(i) Ecologie en natuurlijke rijkdommen

(ii) Human resources – efforts and skills

(iii) Sociale groepen, organisaties en netwerken

(iv) Politieke en para-politieke systemen en structuren (de rol van staten, steden, tempels, kerken, …)

(v) Rechtsystemen: de rol van wettelijke bepalinge, contracten en instrumenten

Een meer gedetailleerde uiteenzetting van ons programma vindt u op de pagina met onze 'mission statement'